top of page

Les inscripcions per participar al Ball de Follets romandran obertes del dilluns 13 de maig al diumenge 26 de maig a les 12 de la nit. Aquesta inscripció nomès serà vàlida per a nascuts/es els anys 2013 i 2014.

En cas que no es pogués fer la inscripció via web, també es podrà fer presencialment els dies 15, 18, 22 i 25 de maig de 18:00 a 20:00 hores al Taller del Terrazel (C/ Major, 45).

Missatge enviat!

INSCRIPCIONS TANCADES

 

 

 

Totes les dades de menors (autoritzat) han d'estar validades pel pare, mare, tutor o tutora (responsable), equivalent al consentiment perquè el menor realitzi la formació de Consumidor Reconegut com Expert segons la ITC 18.

 

El TERRAZEL declara que ha tractat aquestes dades personals d'acord amb el que marca la LOPD i que els/les interessats/des han consentit expressament a que les seves dades siguin facilitades al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que les incorporarà a la seva base de dades de formació amb la única finalitat de gestionar l'acreditació de Consumidors Reconeguts com a Experts.

bottom of page