top of page
EL SOL_BLANC.jpg
EL SOL_NEGRE.jpg
LA MARE TERRA_BLANC.jpg
LA MARE TERRA_NEGRE.jpg
ELS MESOS_BLANC.jpg
ELS MESOS_NEGRE.jpg
GAIA_BLANC.jpg
GAIA_NEGRE.jpg
FOLLETS_BLANC.jpg
FOLLETS_NEGRE.jpg
ARCANS_BLANC.jpg
ARCANS_NEGRE.jpg
AL·LEGORIES_BLANC.jpg
AL·LEGORIES_NEGRE.jpg
BUSCARRONS_BLANC.jpg
BUSCARRONS_NEGRE.jpg
MALAGANYA_BLANC.jpg
MALAGANYA_NEGRE.jpg
LLEFRES_BLANC.jpg
LLEFRES_NEGRE.jpg
LLENGOT_BLANC.jpg
LLENGOT_NEGRE.jpg
UNICORN_BLANC.jpg
UNICORN_NEGRE.jpg
LLAMBRANTS_BLANC.jpg
LLAMBRANTS_NEGRE.jpg
PERSONATGES
ARCANS
 

És un ball integrat per un conjunt de vuit personatges de foc, representen la humanitat en la seva evolució.

 

Estan inspirats en el Ball de Bastons. La màscara és una versió en làtex d’un cap de terracota, l’Home d’Idàlion, de la cultura arcaica xipriota. Els vestits són disseny d’Amadeu Farré. Son els personatges més recents d’El Terrazel.

L'any 2021 s'incorpora un nou personatge en aquest grup anomenat Ophydia, una metafora de la temptació envers l'home, inspirada en la poma de la discòrdia, que simbolitza el nucli d'una baralla menor que podria portar a una discussió major.

00:00 / 00:30
ARCANS_ICON BLANC.png
ARCANS
bottom of page