top of page

INSCRIPCIÓ 2023 FOLLETS

INSCRIPCIÓ FOLLETS

 

 

Inscripció vàlida per a persones nascudes l'any 2013 i 2012.

Les inscripcions romandràn obertes del

divendres 26 de maig fins el diumenge 4 de juny (ambdós inclosos).

Missatge enviat!

INSCRIPCIONS TANCADES. Els missatges que s'enviïn a partir d'aquest moment, no seran vàlids.

Per saber-ne més sobre el funcionament dels Balls del Terrazel, consulta el nostre Reglament de Règim Intern.

Totes les dades de menors (autoritzat) han d'estar validades pel pare, mare, tutor o tutora (responsable), equivalent al consentiment perquè el menor realitzi la formació de Consumidor Reconegut com Expert segons la ITC 18.

 

El TERRAZEL declara que ha tractat aquestes dades personals d'acord amb el que marca la LOPD i que els/les interessats/des han consentit expressament a que les seves dades siguin facilitades al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que les incorporarà a la seva base de dades de formació amb la única finalitat de gestionar l'acreditació de Consumidors Reconeguts com a Experts.

bottom of page