top of page
PROGRAMA

ESPECTACLE

ESPECTACLE

La primera part representa la manifestació de la natura i cosmos i els astres, l’aparició de la vida terrestre i de la humanitat. La representació pren la forma d’una suite teatral basada en l’ordre dels balls d’entremesos i la seva música tradicional. De la Mare Terra, apareix Gaia, el personatge que representa l’esperit de la Terra. Durant la seva dansa ens mostra els seu talismà, un cargol de mar, símbol del seu poder vivificador.

En les següents escenes, la humanitat primigènia apareix, intel·ligent i, ensems, conflictiva, com mostren els seus bastons. Són el Arcans. La seguiran les Al·legories del Paisatge, és a dir, les cases, els conreus, en definitiva, les primeres petges humanes sobre la natura.

ORDRE D'APARICIÓ DELS BALLS

EL SOL_BLANC.jpg
EL SOL_NEGRE.jpg
FOLLETS_BLANC.jpg
FOLLETS_NEGRE.jpg
LA MARE TERRA_BLANC.jpg
LA MARE TERRA_NEGRE.jpg
ARCANS_BLANC.jpg
ARCANS_NEGRE.jpg
ELS MESOS_BLANC.jpg
ELS MESOS_NEGRE.jpg
GAIA_BLANC.jpg
GAIA_NEGRE.jpg
AL·LEGORIES_BLANC.jpg
AL·LEGORIES_NEGRE.jpg
bottom of page