El Terrazel

El Llefrot

El cap del Llefres, El Llefrot, congria les forces del mal, i disputa a Gaia la possessió del corn de la vida. Creats i dissenyats el 1990 pel Taller de El Terrazel, dirigit per Amadeu Ferré.