El Terrazel

Els Llefres

Cor de tretze personatges de foc. Porten màscares vestits de tons ocres i maces de foc. Els seu nom significa brut, llardós.