El Terrazel

Els Llambrants

Cor de vuit personatges de foc, amb cascs d’inspiració clàssica,  vestits blaus i cuirasses decorades amb mandales, representen la consciència cívica i ecològica. Donen rèplica al Llefres. El seu nom significa clar, lluminós o resplendent.

Els vestits foren dissenyats per Amadeu Ferré l’any 1991, el casc l’any 2000.