El Terrazel

La Mare Terra

Geganta que representa el nostre planeta. El vestit del Planeta Blau és d’aquest mateix color, on es poden veure representacions dels planetes i constel·lacions que l’envolten. Sosté a la mà una esfera terrestre, i del seu ventre arranca un Cor de l’Abundància, altrament dit de la Fortuna, representant els dons naturals que ella dóna. Parella del Sol i protagonista de El Terrazel, la Mare Terra volta i dansa per l’espai i, de resultes de la història d’amor amb el Sol, donarà fruit abundosos en forma de diferents personatges. La geganta va ser construïda al taller d’Amadeu Farré, a Vilafranca del Penedès, l’any 1994.