El Terrazel

INFO PRÀCTICA

Estem situats al nord-est de la comarca de l’Alt Penedès, terra on predomina la vinya. El nostre paisatge és ondulat, presidit per petits pujols boscosos, a les zones planes trobareu conreus i a les fondalades, prop de fonts o torrents.

És per això, que l’activitat econòmica més tradicional és l’agrària amb nombroses explotacions vinícoles i diversos cellers i caves, tot i que en els darrers anys ha aparegut una important activitat de petites indústries.