top of page
ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

El Terrazel és una activitat d’iniciativa i titularitat municipal. L’organització dels actes d’El Terrazel va a càrrec de persones de totes les edats del poble. Una comissió formada pels coordinadors, caps de colla, i monitors dels diversos tallers, seccions i balls, s’encarrega del funcionament de totes les activitats i de la gestió econòmica general. El Terrazel està representat jurídica i administrativament per l’Associació d’Amics del Terrazel (2017), formada per membres de la comissió coordinadora. El Terrazel s’estructura en diverses seccions.

EL TALLER

Té cura de l’organització de l’espectacle i dels balls del entremesos. És responsable del taller de confecció de vestuari, del taller de construcció i restauració dels personatges i bestiari, i també del tallers de música (acordió i violí, gralles i tabals). Cada taller o ball té un responsable o monitor/a.

ORIGEN TZ 7.jpeg

 

 

LA COLLA GEGANTERA

Formada pels geganters, grallers i tabalers té cura de l’organització de la trobada anual de gegants de Sant Llorenç d’Hortons, i també de les sortides i actuacions a altres ciutats i viles durant l’any. Els seus gegants són La Mare Terra i el Sol, també són portants del Bestiari de Foc i Les Al·legories del Paisatge, quan es converteixen en gegantons. La responsabilitat de la secció correspon a un/a cap de colla i un/a coordinador/a de sortides. Els grallers i tabalers tenen, respectivament, cap de colla.

EL BALL DE DIABLES

 

Els diables del Terrazel organitzen el correfocs de Festa Major, i també la seva pròpia diada, el Sanglinari. Participen en diverses trobades d’intercanvi a altres pobles i ciutats. Des de 2009 organitzen la foguera de Sant Joan, amb el foc provinent de la Flama del Canigó. Una junta de diables dirigeix la secció.

MALAGANYA
bottom of page