top of page
ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

El Terrazel és una activitat d’iniciativa i titularitat municipal. L’organització dels actes del Terrazel va a càrrec de persones de totes les edats del poble. Una comissió formada pels coordinadors, caps de colla, i monitors dels diversos tallers, seccions i balls, s’encarrega del funcionament de totes les activitats i de la gestió econòmica general. El Terrazel està representat jurídica i administrativament per l’Associació d’Amics del Terrazel (2017), formada per membres de la comissió coordinadora. El Terrazel s’estructura en diverses seccions.

Té cura de l’organització de l’espectacle i dels balls del entremesos. És responsable del taller de confecció de vestuari, del taller de construcció i restauració dels personatges i bestiari, i també del tallers de música (acordió i violí, gralles i tabals). Cada taller o Ball té un responsable o cap de colla.

bottom of page