l'espectacle

CARRER DE FOC

A les 11 del vespre, i després dels enremesos davant l'Ajuntament i d’un toc de tabals, s'inicia al carrer Major el previ de l’espectacle i s’encenen sortidors, cascades de foc i traques. D’entre el fum comencen a aparèixer els Llefres i el Llambrants que formen enfrontats a banda i banda del carrer, mentre tots els elements del entremesos, amb públic, enfila carrer amunt, entre el fum de la pólvora, per accedir a la plaça del Terrazel.

IMG_7185.JPG

L'ESPECTACLE

L'espectacle es representa a la plaça del Terrazel i està estructurat en dos actes sense pauses, en el qual participen en la seva realització més d’un centenar de persones.

IMG_7400.JPG

primer acte

El primer acte representa la manifestació de la natura i cosmos i els astres, l’aparició de la vida terrestre i de la humanitat. La representació pren la forma d’una suite teatral basada en l’ordre dels balls d’entremesos i la seva música tradicional. De la Mare Terra, apareix Gaia, el personatge que representa l’esperit de la Terra. Durant la seva dansa ens mostra els seu talismà, un cargol de mar, símbol del seu poder vivificador.

En les següents escenes, la humanitat primigènia apareix, intel·ligent i, ensems, conflictiva, com mostren els seus bastons. Són el Arcans. La seguiran les Al·legories del Paisatge, és a dir, les cases, els conreus, en definitiva, les primeres petges humanes sobre la natura.

IMG_7577.JPG

segon acte

El segon acte s’inicia amb la irrupció del Buscarrons, aquest cínic personatge que, després del seu discurs satíric provoca el desastre: un incendi. La seva irresponsabilitat desferma totes les forces del mal una darrera l’altra. L’equilibri entre l’home i la natura és trenca amb la irrupció dels Llefres, encapçalats pel seu líder, el Llefrot, el monstre Malaganya i el temible drac Llengot. Tothom fuig, tot desapareix, i els malvats s’abraonen sobre Gaia i s’apropien del seu talismà.

Davant del domini dels personatges malèvols, el Buscarrons, penedit, dóna un cop de mà a Gaia i fa que es pugui escapolir dels seus captors. Gaia recupera el talismà i crida a les forces amigues. Les forces de la natura, encarnades en l’Unicorn d’una primera tacada no basten; caldrà que un lluminós exèrcit, els Llambrants, encapçalats pel seu líder, el Gran Llambrant, disciplinats però al límit de les seves forces, aconsegueixin la victòria. Vençut el mal, tots els personatges retornen a l’escena final, en una apoteosi entorn Gaia, que culmina en un castell de focs.

IMG_2641.JPG