El Terrazel

El Buscarrons

Personatge burlesc encarnat per un cap-gros egoista, indiferent i sarcàstic davant els problemes, és qui inicia el conflicte de El Terrazel. El Buscarrons representa l’actitud contradictòria dels humans en relació a la natura. Pronuncia un discurs satíric durant la representació de l’espectacle de El Terrazel.

El Buscarrons, és un personatge poca-solta i provocador que cada any, en ple Terrazel fa un “elogi” sorneguer dels disbarats més grans que s’han produït al municipi o arreu, sobretot en matèria mediambiental, fent propostes del tot estrambòtiques. Discurs del Buscarrons.

El nom de Buscarrons és basa en diferents termes, el busca-raons que és qui busca brega o també buscaró o bosqueró significa bosquet. A Sant Llorenç d’Hortons existeix un Torrent dels Buscarons, el bosc annex del qual va ser devastat per un incendi, a pocs metres del qual, a finals del segle XX, durant anys hi va haver una indústria DEMIMESA, ja clausurada, dedicada al desballestament de bateries automòbil sense cap garantia mediambiental, i una mica més enllà la indústria LUDESA hi va abocar, 120 mil tones d’olis cremats en unes basses excavades al terra. http://es.dir.groups.yahoo.com/group/territori/message/9859. Com no s’havia d’anomenar sinó el Buscarrons?

Va ser construït al Taller de El Terrazel l’any 1995.