top of page
ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

El Terrazel és una activitat d’iniciativa i titularitat municipal. L’organització dels actes d’El Terrazel va a càrrec de persones de totes les edats del poble. Una comissió formada pels coordinadors, caps de colla, i monitors dels diversos tallers, seccions i balls, s’encarrega del funcionament de totes les activitats i de la gestió econòmica general. El Terrazel està representat jurídica i administrativament per l’Associació d’Amics del Terrazel (2017), formada per membres de la comissió coordinadora. El Terrazel s’estructura en diverses seccions.

CÀRREC

NOM I COGNOMS DEL O LA TITULAR

President / presidenta

Eric Ollé López

Secretari / secretària

Beatriu Carreras Tolós

Tresorer / tesorera

Josep Maria Alberti i Esteve

Cap de colla comparses (Gegants)

Josep Maria Alberti i Esteve

Cap de colla comparses (Mesos de l'Any)

Montse Julibert

Cap de colla comparses (Gaia)

Eric Ollé López

Cap de colla comparses (Follets)

Emma Ruíz

Cap de colla comparses (Arcans)

Nuria i Esther

Cap de colla comparses (Al·legories del Paisatge)

Cristina Martos

Cap de colla comparses (Buscarrons)

Emma Ruíz

Cap de colla comparses (Llefres)

Alba Julià López

Cap de colla comparses (Llambrants)

Lluis Plana Melgen

Cap de colla comparses (Bestiari)

Lluis Plana Melgen

Cap de colla comparses (Bestiari)

ORIGEN TZ 7.jpeg

 

 

EL TALLER

Té cura de l’organització de l’espectacle i dels balls del entremesos. És responsable del taller de confecció de vestuari, del taller de construcció i restauració dels personatges i bestiari, i també del tallers de música (acordió i violí, gralles i tabals). Cada taller o ball té un responsable o monitor/a.

LA COLLA GEGANTERA

Formada pels geganters, grallers i tabalers té cura de l’organització de la trobada anual de gegants de Sant Llorenç d’Hortons, i també de les sortides i actuacions a altres ciutats i viles durant l’any. Els seus gegants són La Mare Terra i el Sol, també són portants del Bestiari de Foc i Les Al·legories del Paisatge, quan es converteixen en gegantons. La responsabilitat de la secció correspon a un/a cap de colla i un/a coordinador/a de sortides. Els grallers i tabalers tenen, respectivament, cap de colla.

EL BALL DE DIABLES

 

Els diables del Terrazel organitzen el correfocs de Festa Major, i també la seva pròpia diada, el Sanglinari. Participen en diverses trobades d’intercanvi a altres pobles i ciutats. Des de 2009 organitzen la foguera de Sant Joan, amb el foc provinent de la Flama del Canigó. Una junta de diables dirigeix la secció.

MALAGANYA
bottom of page